संजीब गांगुली

संजीब गांगुली

Associate Professor

  +91-361-258-3466 (Office)
  sganguly @ iitg ⋅ ac ⋅ in

Research Interest:

बिजली वितरण प्रणाली योजना और अनुकूलन, वितरित उत्पादन, कस्टम बिजली उपकरण, विकासवादी एल्गोरिदम, बहु-उद्देश्य अनुकूलन

Personal Website | Vidwan Profile

Department/Centre/School