महिमा अरवटिया

महिमा अरवटिया

Assistant Professor

  +91-361-258-3471 (Office)
  mahimaarrawatia @ iitg ⋅ ac ⋅ in

Research Interest:

ऊर्जा संचयन, आरएफ सर्किट डिजाइन, माइक्रोस्ट्रिप एंटेना

Personal Website | Vidwan Profile

Department/Centre/School